Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Срокове и такси

Home »  За Училището »  Срокове и такси

  • м. септември и м. януари
  • таксата за обучение е индивидуална;
  • с намалена такса са:

–          ученици с успех над 5,50 и класиране на национални и международни олимпиади, конкурси и състезания, много добро представяне на изпит за сертификат за владеене на чужд език;

–          братя и сестри в училището;

–          ученици с един родител или без родители;

–          деца на учители и др.

  • без такса са:

–          ученици с успех 6,00 и класиране на І, ІІ или ІІІ място на Национална или Международна изява.