Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Партньори

Home »  За Училището »  Партньори

ЧПГИАЕ „Британика” поддържа контакти с:

  • Колеж по туризъм в гр. Стокхолм, Швеция, като организира размяна на ученици с цел повишаване на знанията и уменията им по езика и туризма, както и заздравяване на междукултурните връзки и взаимоотношения;
  • всички училища, членове на БАЧУ.
  • езиков център AVO BEL.
  • Министерство на образованието и науката
  • Бургаски свободен университет
  • Бургаски университет“проф. д-р Асен Златаров“