Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

За Училището

Home »  За Училището

Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език Британика 1998

Лиценз: РД 14-46 / 27.05.98 г., ДВ бр. 71 / 23.06.98 г.

Интелект, сигурност и самочувствие!
Доверете ни се!

Гимназия „Британика“ съществува от 1998 години. Много абитуриенти са получили своето средно образование, отлична езикова компетентност и компютърни умения.

Всички те учат в престижни висши учебни заведения у нас, в Европа и САЩ и се радват на уважение и респект.

Нашите приоритети са:

 • Качествено обучение във всички културно-образователни области, съобразно държавните образователни изисквания.
 • Целенасочена подготовка за успешно полагане на изпита за получаване на Сертификат по английски език TOEFL, SAT, CAMBRIDGE-FIRST, ADVANCED.
 • Овладяване на два западни езика – английски и един или два по избор – немски, испански, френски, руски.
 • Изграждане на навици и умения, ориентирани към бъдещата реализация на учениците.
 • Създаване на нагласа за учене през целия живот.
 • Развитие на толерантност и откритост към света.
 • Изграждане на самочувствие и обективна оценка на собствените постижения.
 • Създаване на умения за работа в екип.

Нашите възможности:

 • Висококвалифицирани и мотивирани преподаватели.
 • Профилирани предмети – английски език, немски език, испански език, български език и математика.
 • Постоянна връзка с родителите.
 • Индивидуален подход и разбиране към всяко дете.
 • Сграда до морето, в паркова среда, спортни площадки.

Нашите ученици идват с удоволствие на училище. За тях то е място на спокойствие, много приятни емоции и старт към покоряването на науката.

Елате и Вие, за да се уверите, че освен корени, за всяко дете са необходими и криле за полет!

ЧПГИАЕ „Британика“ дава мечтата за полет.