Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Обяви

Home »  Обяви

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „БРИТАНИКА” – БУРГАС
Адрес: Бургас 8001, Парк „Езеро”, сградата на Колеж по туризъм,
Тел.:  0898506570; 0888206747.
E-mail: britanika@mail.bg,