Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Реализация

Home »  Обучение »  Реализация

  • Всички ученици завършили обучението с в ЧПГИАЕ Британика 1998 са приети студенти в престижни университети у нас и в чужбина;
  • Завършилите висшето си образование са се реализирали успешно в избраната от тях област и достойно защитават името и престижа на семейството си и на гимназията.