Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Обучение,специалности и иновации

Home »  Обучение »  Обучение,специалности и иновации

Обучение

Обучението в ЧПГИАЕ Британика 1998 е съобразено с изискванията на МОН относно учебен план, учебни програми, учебно съдържание и учебници.

І. Условия за прием:

 • завършен 7-ми клас
 • успешно представяне на тест и събеседване
 • прием на ученици във всички класове с приравнителни изпити
 • желание за работа

ІІ. Образователни акценти:

 • отлично овладяване на два западни езика:

–          І чужд език – английски език

–          ІІ чужд език – немски език

испански език

 • компютърно обучение
 • спорт – тенис на корт, спортни танци
 • по желание – туризъм, руски език
 • културните обноски и етикецията съпътстват обучението

ІІІ. Сертификати:

 • свидетелство за основно образование
 • диплома за завършено средно образование
 • сертификат по английски език – FCE, CAE, TOEFL и други
 • сертификат по немски език; испански език.

ІV. Условия за обучение:

 • 5-годишен срок на обучение в дневна, самостоятелна или индивидуална форма
 • висококвалифицирани преподаватели
 • учебни програми и учебен план – идентични с тези в държавните езикови гимназии, с допълнителни часове по английски език, ІІ-ри чужд език, математика, информатика, спорт
 • оригинални учебници по чужд език
 • съвременни системи за езиково обучение
 • сграда до морето, в паркова среда, спортни площадки, ресторант, луксозна сладкарница, бюфет
 • учебните занятия започват в 8,00 часа

Специалности

Гимназията е с чуждоезиков   профил:

 • английски език
 • като втори чужд език предлагаме:

–          немски език

–          испански език

–          френски език

–          италиански език и др.

Езикът се изучава когато бъде избран от болшинството ученици от паралелката.

 • като трети език – руски

Иновации

 

 • интерактивни методи в обучението
 • електронни учебници