Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

За Контакти

Home »  За Контакти

8001 Бургас –

Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език Британика 1998,

Парк Езеро, Сградата на Колеж по Туризъм

тел. 0898 / 506 570 ; 0888 / 206 747

Email:info-200258@edu.mon.bg