Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Екип

Home »  Екип

 1. Мария Николова – директор-основател
 2. Стефан Георгиев – заместник директор -основател
 3. Дора Вълчева – български език и литература
 4. Елена Стоянова – английски език
 5. Олег Драгов – английски език
 6. Божана Кафалова– немски език
 7. Тонка Тодорова – немски език
 8. – руски език
 9.  Стефан Георгиев – математика
 10. Евдокия Въндева – математика
 11. д-р Христо Панайотов – информатика и информационни технологии
 12. Петя Паскалева – история и цивилизация
 13. Мария Кушева– география и икономика
 14. Петя Паскалева – философия; свят и личност; психология и логика; етика и право
 15. Златка Данданова – биология и здравно образование
 16. Стефка Русева –  химия и опазване на околната среда
 17. Елена Каръмчева-физика и астрономия
 18. Дамян Николов – музика
 19. Николина Костадинова-изобразително изкуство
 20. Николета Бегова – физическа възпитание и спорт