Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Екип

Home »  Екип

 1. Мария Николова – директор-основател,математика
 2. Стефан Георгиев – заместник директор -основател , математика
 3. Дамян Николов-английски език, философия,свят и личност; психология и логика; етика и право,музика
 4. Дора Вълчева – български език и литература
 5. Елена Стоянова – английски език
 6. Явор Русинов – английски език
 7. Максим Вълкачовски-математика
 8. д-р Христо Панайотов – информатика и информационни технологии
 9. Петя Паскалева – философия; свят и личност; психология и логика; етика и право
 10. Марина Ступа-английски език
 11. Таня Краялева-биология
 12. Стефка Русева –  химия и опазване на околната среда
 13. Елена Каръмчева-физика и астрономия
 14. Радостина Петкова-физическо възпитание и спорт
 15. Николена Шопова-изобразително изкуство
 16. Божана Кафалова– немски език
 17. Таня Радева – немски език
 18. Влерия Георгиева-география и икономика