Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Прием

Home »  Прием

Прием на ученици за новата учебна година

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ

С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БРИТАНИКА 1998– БУРГАС

Приема ученици за новата учебна година в 8., 9., 10., 11. и 12. клас

– в паралелки от 12 – 15 ученици

– със задължителна занималня, включена в таксата

За допълнителна информация

GSM: 0898 506 570 и 0888 206 747