Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Обяви

Home »  Обяви

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ
НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998-Бургас
Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”, сградата на Колеж по туризъм,
Тел. 0898506570; 0888206747
E-mail: britanika@mail.bg
www.britanika-bs.com

Откриване на 2019-2020 учебна година -16.09.2019 година , в 15.00 часа в зала 310 на третия етаж.