Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Курсове

Home »  Курсове

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998– БУРГАС
Адрес: Бургас 8001, Парк „Езеро”, сградата на Колеж по туризъм,
Тел.:  0898506570; 0888206747.
E-mail: britanika@mail.bg

П Р Е Д Л А Г А:
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,ФРЕНСКИ ЕЗИК, НЕМСКИ ЕЗИК, ИСПАНСКИ ЕЗИК, ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК, РУСКИ ЕЗИК, ГРЪЦКИ ЕЗИК, ТУРСКИ ЕЗИК, ПОЛСКИ ЕЗИК
КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ (от 5-ти до 12-ти клас), ФИЛОСОФСКИ ДИСЦИПЛИНИ и СПОРТНИ ТАНЦИ

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИ ПО ВСИЧКИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ И ВИСША МАТЕМАТИКА

Ц Е Н И:
ЦЕНИ ЗА ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ: едно ниво (общ чужд език, задължителна подкоговка по учебен предмет)
Вечерни и съботно-неделни курсове: 260 лв. (продължителност – два месеца при учебна заетост – три пъти седмично, или два месеца и половина при учебна заетост – два пъти седмично).
Делнични, дневни курсове: 230 лв.(продължителност – два месеца при учебна заетост – три пъти седмично, или два месеца и половина при учебна заетост – два пъти седмично).
При сформиране на група за специализиран чужд език, за сертификатни изпити, за кандидат-гимназисти, за кандидатстуденти и по висша математика – цената се договаря (по-ниска от тази за индивидуално обучение.
ЦЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:общ чужд език, задължителна подготовка по учебен предмет
Индивидуална подготовка – 10 лв. на учебен час
Двама курсисти – 8 лв. на учебен час
Трима курсисти – +25 лв. над стандартната цена за групово обучение
Индивидуална подготовка за специализиран чужд език, което не включва явяване на изпит (бизнес, туристически, морски, финансов) или подготовка за матури, за кандидат-гимназисти, за кандидатстуденти и висша математика – 13 лв. на учебен час
Индивидуална подготовка за сертификатни изпити по всички чужди езици – 15 лв. на учебен час
Какво включва цената за определен курс ?
• входящ тест за определяне на подходящото ниво на обучение
• допълнителни текущи тестове, авторски учебни материали, интерактивни дейности;
• две индивидуални консултации за затвърждаване на учебния материал в случай на необходимост;
• сертификат за успешно завършено ниво, съответстващ на стандартите на Европейската езикова рамка (за езиково обучение.
Цена на учебни материали (обучение по чужд език) – 28 лв.
Какво включва тази цена?
• Учебник
• Учебна тетрадка с изучаваната граматика, съдържаща допълнителни упражнения за нейното ефективно затвърж даване
О Т С Т Ъ П К И:
-5% отстъпка от цената на курс, ако доведете Ваш приятел да учи с нас
-Сформирай група от 5 човека и учи БЕЗПЛАТНО!
-10% отстъпка за настоящи клиенти при записване на 4-то, 5-то и 6-то ниво
-10% отстъпка за студенти и ученици

  • Продължителността на учебния час по всички учебни предмети е 45 минути.