Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език Британика 1998 съществува от 1998 година. Много абитуриенти са получили своето средно образование, отлична езикова компетентност и компютърни умения. Всички те учат в престижни висши учебни заведения у нас, в Европа и САЩ и се радват на уважение и респект. Нашите приоритети са: • Качествено обучение във всички културно-образователни области, съобразно държавните образователни изисквания. • Целенасочена подготовка за успешно полагане на изпита за получаване на Сертификат по английски език TOEFL, SAT, CAMBRIDGE-FIRST, ADVANCED. • Овладяване на два западни езика – английски и един или два по избор – немски, испански, френски, руски. • Изграждане на навици и умения, ориентирани към бъдещата реализация на учениците. • Създаване на нагласа за учене през целия живот. • Развитие на толерантност и откритост към света. • Изграждане на самочувствие и обективна оценка на собствените постижения. • Създаване на умения за работа в екип.

Постижения

2015 г. – Ученикът Том Гангов от 8.клас, спечели призови места в републикански и международни състезания по тенис на корт.

2015 г. – Наши ученици се явиха на изпити за КЕMБРИДЖ СЕРТИФИКАТИ . Всички се представиха повече от убедително.Ученикът от 8.клас Том Гангов се представи отлично .

2010 г. – Димитър Дойчев – І-во място на национален кръг на олимпиада по биология.

Партньори

  • Client Logo
  • Client Logo
  • Client Logo
  • Client Logo
  • Client Logo